Revalideren in eigen omgeving

Poliklinische revalidatiebehandeling is bedoeld voor mensen waarbij de eerstelijnszorg geen afdoende resultaat heeft opgeleverd en/of als er sprake is van een complexe zorgvraag. De klachten kunnen bijvoorbeeld in stand worden gehouden door irreële ideeën over hoe met de klachten om te gaan door de persoon zelf, problemen in de sociale omgeving of op het werk. Ondanks optimale zorg van huisarts, fysiotherapeut, psycholoog of andere (para)medici kan het zijn dat de klachten dan niet of nauwelijks afnemen.

Enkele voorbeelden hiervan zijn chronische pijnklachten aan het bewegingsapparaat als gevolg van fibromyalgie, artrose, whiplash, lage rug- en nekklachten. Daarnaast komen ook de neurologische aandoeningen Multiple Sclerose, Parkinson en CVA in aanmerking, evenals hart-vaat-, long- en oncologische aandoeningen en andere chronische en/of operatief gerelateerde problematiek. In dit geval kan een revalidatieteam met verschillende gespecialiseerde zorgverleners een uitkomst bieden.

Revalidatiegeneeskunde Van Loo & Veerhoek is er op gericht om de klachten binnen de mogelijkheden te verminderen en zelf controle te houden over gezondheid en gedrag. In het verbeteren van gezondheid staat sociaal en maatschappelijk functioneren centraal, omdat dit bijdraagt aan het gezond zijn en blijven. Revalidatiegeneeskunde Van Loo & Veerhoek is de 3e Zelfstandige Behandel Kliniek in Nederland die HKZ gecertificeerd is en al onze vestigingen hebben de HKZ certificatie.

Aanmelden & Traject

Om in aanmerking te komen voor poliklinische revalidatie is een verwijzing van huisarts, specialist of bedrijfsarts nodig. Het intakegesprek met de casemanager duurt ongeveer een uur. Er wordt gekeken of poliklinische revalidatie inderdaad gewenst is en er vindt een lichamelijk onderzoek plaats. Indien poliklinische revalidatie gewenst is, worden er aansluitend persoonlijke behandeldoelen geformuleerd. Daarna volgt een consult van ongeveer 30 minuten bij de revalidatiearts. Hij/zij coördineert het behandeltraject en beslist tevens welke zorgverleners worden ingeschakeld bij uw behandeling.

Afhankelijk van de klachten kan het revalidatieprogramma bestaan uit ergotherapie, (gespecialiseerde) fysiotherapie, psychologie, EMDR therapie, orthopedagogiek, maatschappelijk werk, diëtetiek, podologie, ademhalings- en ontspanningstherapie, psychomotore- en/of Cesartherapie, cognitieve herstructurering en orthopedische schoenaanpassingen c.q. hulpmiddelen.

Wachttijden

Hier vindt u de gemiddelde wachttijd van onze revalidatie trajecten.
Deze wachttijd wordt in elke eerste week van de maand geactualiseerd.

In de bijlage ziet u de driemaandelijks gemiddelde wachttijd van onze revalidatie trajecten. Deze wachttijd wordt in elke eerste week van de maand geactualiseerd. In de bijlage zie je actualiteitsdatum en de wachttijd in dagen.
De door de overheid vastgestelde maximaal aanvaardbare wachttijd bedraagt 4 weken. Wij hanteren een maximale wachttijd van 14 dagen. Langer wachten kan altijd op eigen verzoek. Wij nemen binnen 48 uur nadat wij uw verwijzing hebben ontvangen contact met u op om de eerste afspraak z.s.m. (uiterlijk binnen 14 dagen wat ons betreft) in te plannen.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek vier weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd zeven weken.
Indien uw wachttijd de Treeknorm overschrijdt, zullen we u persoonlijk informeren.

Uw zorg volgen?

Mochten er medicatiegegevens van u worden opgevraagd via het Landelijk Schakelpunt (LSP), dan ziet u dit terug op uw inzage overzicht (www.volgjezorg.nl) onder de naam Stichting Revalidatiegeneeskunde Nederland waarvan van Van Loo & Veerhoek een nevenvestiging is.

Huisartsenpraktijken en apotheken kunnen medische gegevens van hun patiënten beschikbaar stellen aan andere zorgverleners via het Landelijk Schakelpunt. Zij kunnen dit alleen doen met de uitdrukkelijke toestemming van u als patiënt. Andere zorgverleners, zoals wij, kunnen deze gegevens opvragen en inzien als zij een behandelrelatie hebben met u én als dit nodig is voor uw behandeling.

Download het voorlichtingsformulier voor meer informatie.

Kosten & Vragen

Revalidatiegeneeskunde Van Loo & Veerhoek voert de revalidatiebehandeling uit onder toezicht van Stichting Revalidatiegeneeskunde Nederland (AGB 22220690). Dit is een door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende instelling voor het leveren van medisch specialistische zorg. Dit betekent dat deze revalidatiezorg wordt vergoed vanuit de zorgverzekeringswet en dus vanuit de basisverzekering wordt betaald.

Een aanvullende ziektekostenverzekering is hiervoor niet noodzakelijk. Voor onze klanten zijn er, buiten het verplichte eigen risico, geen kosten verbonden aan onze revalidatiegeneeskundige behandelingen. Heeft u vragen over ons poliklinische revalidatietraject of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met Revalidatiegeneeskunde Van Loo & Veerhoek en klik hier.

Onze zorgprofessionals

Sylwia Binerowska Meer over Sylwia
Patrick Oosterveld Meer over Patrick
Richa Peters Nabi Meer over Richa
Bas Meijaard Meer over Bas
Kevin Schiettekatte Meer over Kevin
Peter van Broekhoven Meer over Peter
Michel Voorwerk Meer over Michel
Ingrid Jansen-Haegens Meer over Ingrid
Ellen de Buck Meer over Ellen
Peter Mortier Meer over Peter
Jamie van der Heijde Meer over Jamie
Narani van der Vlugt Meer over Narani
Dianne Dekker Meer over Dianne
Quinten Haze Meer over Quinten
Theo van Kouteren Meer over Theo
Sofie van de Brande Meer over Sofie
Ad Braamse Meer over Ad
Karin van Kampen Meer over Karin
Niels Bakker Meer over Niels
dr. A.C. Hagedoorn Meer over dr.